Fog Team

Fogning, brandtätning, fogskumning, fogrenovering
Vi hjälper dig med alla typer av fogning. Det kan vara allt ifrån kök, badrum, golvfogar, prefab och balkonger. Ett annat vanligt område är glaspartier.

Vi utför även brandtätning för att eld och rök inte ska spridas vid brand, eller
uppdrag inom fogskumning för att isolera omkring fönster och dörrar. Och injektering med fogskumm tex befintliga hus i trossbotten

Ett annat vanligt område är fogrenovering, dvs fogarbete som syftar till att ersätta befintliga fogar med ny fogmassa.