Referenser

Bilderna till höger visar Uppsala konserthus. Där har vi genomfört fogningsjobb i konserthusets väggar. Detta är oerhört viktigt för att få den rätta isoleringen som då bidrar till en bättre akustik.


Bilderna till vänster visar ett typiskt modernt kök som vi har utfört fogningsarbete i. Framför allt gäller det att få fogar mellan väggplattor och bänkskivor att bli fastsatta på ett korrekt sätt, då kök oftast utsätts för fukt och vattenstänk.