Tjänster

Fogning
Vi hjälper dig med alla typer av fogning. Det kan vara allt ifrån kök, badrum, golvfogar, prefab och balkonger. Ett annat vanligt område är glaspartier.

Brandtätning
Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar, samt hål, tätas i aktuella brandcellsväggar.
Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Med ett brett brandtätningsprogram kan vi erbjuda er den bästa tekniska lösningen - till lägsta kostnad - utan att ge avkall på funktion och säkerhet. Olika typer av genomförningar för kablar, rör och kanaler i skilda miljöer ställer olika krav på material och system som används.

Fogskumning
Uppdrag inom fogskummning gör vi för att isolera omkring fönster och dörrar. Det kan både vara isolering mot ljud och värme/kyla.

Fogrenovering
Vi utför även fogrenovering, dvs fogarbete som syftar till att ersätta befintliga fogar med ny fogmassa.